close

ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา

ผู้ดูแลระบบ
ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 การตอบแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence Based lntegity and Tranparency Assessment :EBIT การประเมินความโปรงใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบที่ 2 หัวข้อ EB4(4) 73
2 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 209
3 ดาวน์โหลดไฟล์โครงการปิดทองหลังพระ 2559 266
4 ข้อเสนอเชิงนโยบายฯ ของสภาองค์กรชุมชนตำบล ปี 58 230
5 แบบฟอร์มโครงการของบจังหวัดปี 61 326
6 แบบฟอร์มโครงการกลุ่มจังหวัด 331
7 แผนยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ 551
8 แผนบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2564 911
9 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 640
10 เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 1094
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 2