close

ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา

ผู้ดูแลระบบ
นายสุเมธ อำภรณ์
ผู้อำนวยการ

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา

ปฏิทินกิจกรรม

มีนาคม 2018
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

แบบสำรวจ

เว็บไซต์ของเรามีประโยชน์กับท่านมากน้อยเพียงใด ? (มกราคม ๒๕๖๑)
 

บริการประชาชนและเจ้าหน้าที่

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้13191
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้19456
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้88313
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว162312
mod_vvisit_counterเดือนนี้477478
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว603727
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมทั้งหมด6604746

We have: 257 guests online
IP: 54.198.149.239
 

ประกาศ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา

 

http://icons.iconarchive.com/icons/iconka/harry-potter/16/owl-icon.pngแบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน ทสจ.นม.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
http://icons.iconarchive.com/icons/iconka/harry-potter/16/owl-icon.pngแบบฟอร์มรายงานข้อมูลด้านอำนวยการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
http://icons.iconarchive.com/icons/iconka/harry-potter/16/owl-icon.pngแบบฟอร์มรายงานข้อมูลสถานการณ์ภัยแล้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
http://icons.iconarchive.com/icons/iconka/harry-potter/16/owl-icon.pngแบบฟอร์มรายงานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
http://icons.iconarchive.com/icons/iconka/harry-potter/16/owl-icon.png แบบฟอร์มรายงานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
http://icons.iconarchive.com/icons/iconka/harry-potter/16/owl-icon.pngประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน ปฏิบัติงานโครงการเสริมสร้าง ศักยภาพด้านการกำกับ ดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามพระราชบํญญัติน้ำบาดาล พ.ศ 2520
http://icons.iconarchive.com/icons/iconka/harry-potter/16/owl-icon.pngรายงานการประชุมประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 2/๒๕๖๐
http://icons.iconarchive.com/icons/iconka/harry-potter/16/owl-icon.pngประกาศจังหวัดนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพ ด้านการกำกับดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาล ตาม พรบ. น้ำบาล พ.ศ. 2520 ปีงบประมาณ 2561
http://icons.iconarchive.com/icons/iconka/harry-potter/16/owl-icon.pngเผยแพร่ผลงาน สรุปผล กิจกรรมจังหวัดสะอาดโคราชไร้ขยะ ตามแนวทางประชารัฐ
ภายใต้โครงการ Roadmap ขยะ
http://icons.iconarchive.com/icons/iconka/harry-potter/16/owl-icon.pngเผยแพร่ผลงานจังหวัดสะอาด โคราชไร้ขยะ ตามแนวทางประชารัฐ
http://icons.iconarchive.com/icons/iconka/harry-potter/16/owl-icon.pngทสจ.นม. และคณะกรรมการตรวจการจ้างเหมาสำรวจ และศึกษาวิเคราะห์จัดทำฐานข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
http://icons.iconarchive.com/icons/iconka/harry-potter/16/owl-icon.pngทสจ.นม. จัดประชุมคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเหมาสำรวจ และศึกษาวิเคราะห์จัดทำฐานข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
http://icons.iconarchive.com/icons/iconka/harry-potter/16/owl-icon.pngข้อมูลการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง โดยคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง
http://icons.iconarchive.com/icons/iconka/harry-potter/16/owl-icon.pngข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) โครงการจ้างที่ปรึกาา สำรวจ และศึกษาวิเคราะห์ จัดทำฐานข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษสิ่งแวดล้อม โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic information systems: GIS) เพื่อประเมินสถานการณ์ความเสี่ยงด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
http://icons.iconarchive.com/icons/iconka/harry-potter/16/owl-icon.pngการตอบแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence Based lntegity and Tranparency Assessment :EBIT การประเมินความโปรงใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบที่ 2 หัวข้อ EB4(4)
http://icons.iconarchive.com/icons/iconka/harry-potter/16/owl-icon.pngนม0003/ว0139 เรื่อง รายงานการประมเินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีขอส่นราชการ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
http://icons.iconarchive.com/icons/iconka/harry-potter/16/owl-icon.pngรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
http://icons.iconarchive.com/icons/iconka/harry-potter/16/owl-icon.pngประกาศสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา 
รื่อง นโยบายด้านความโปร่งใส การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
http://icons.iconarchive.com/icons/iconka/harry-potter/16/owl-icon.pngเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการประกวด จังหวัดสะอาด โคราช ไร้ขยะ
http://icons.iconarchive.com/icons/iconka/harry-potter/16/owl-icon.pngดาวน์โหลดแบบฟอร์มการดำเนินกิจกรรมชุมชน
และสถานศึกษาต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดนครราชสีมา

http://icons.iconarchive.com/icons/iconka/harry-potter/16/owl-icon.pngดาวน์โหลดไฟล์โครงการปิดทองหลังพระ 2559

http://icons.iconarchive.com/icons/iconka/harry-potter/16/owl-icon.pngดาวน์โหลดไฟล์ โครงการ"จังหวัดสะอาด โคราช ไร้ขยะ" ตามแนวทางประชารัฐ
http://icons.iconarchive.com/icons/iconka/harry-potter/16/owl-icon.pngแบบฟอร์มโครงการของบจังหวัดปี 61
http://icons.iconarchive.com/icons/iconka/harry-potter/16/owl-icon.pngแบบฟอร์มโครงการกลุ่มจังหวัด
http://icons.iconarchive.com/icons/iconka/harry-potter/16/owl-icon.pngดาวน์โหลดแผนยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔
http://icons.iconarchive.com/icons/iconka/harry-potter/16/owl-icon.pngดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วมประกวดสำนักงานสะอาด 2559
http://icons.iconarchive.com/icons/iconka/harry-potter/16/owl-icon.pngดาวน์โหลดป้ายงานไวนิล. "นครราชสีมา เมืองสะอาด" ขนาด 300+100 ซ.ม.
http://icons.iconarchive.com/icons/iconka/harry-potter/16/owl-icon.pngประชาสัมพันธ์ประหยัดน้
http://icons.iconarchive.com/icons/iconka/harry-potter/16/owl-icon.pngข่าวประชาสัมพันธ์ รวมพลัง "ประชารัฐ " ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ในวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2559 ตั้งแต่เวลา 8.00 น -เป็นต้นไป ณ พื้นที่ป่าชุมชน "ภูหลวง" ท้องที่บ้านหนองกก หมู่ที่ 7 ตำบลภูหลวง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
http://icons.iconarchive.com/icons/iconka/harry-potter/16/owl-icon.pngแจ้งย้ายสถานที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา 
http://icons.iconarchive.com/icons/iconka/harry-potter/16/owl-icon.pngเรื่อง พระราชบัญญัติสวนป่า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558  
http://icons.iconarchive.com/icons/iconka/harry-potter/16/owl-icon.pngดาวน์โหลดไฟล์ แผนบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๔  
http://icons.iconarchive.com/icons/iconka/harry-potter/16/owl-icon.pngเอกสารสำหรับ อปท. ในการขอรับงบประมาณสนับสนุนโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง จากกองทุนสิ่งแวดล้อม
http://icons.iconarchive.com/icons/iconka/harry-potter/16/owl-icon.pngเอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในระดับจังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 
http://icons.iconarchive.com/icons/iconka/harry-potter/16/owl-icon.pngแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดนครราชสีมา ระยะที่ 5 ปี (พ.ศ.2558-2562) 
http://icons.iconarchive.com/icons/iconka/harry-potter/16/owl-icon.pngดาวน์โหลดแผนแม่บท แก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยารป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
http://icons.iconarchive.com/icons/iconka/harry-potter/16/owl-icon.pngคู่มือการให้บริการประชาชน ด้านการออกใบเบิกทางนำไม้หรือของป่าเคลือนที่ 
http://icons.iconarchive.com/icons/iconka/harry-potter/16/owl-icon.pngคู่มือการปฏิบัติงานการออกใบเบิกทางนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ 
http://icons.iconarchive.com/icons/iconka/harry-potter/16/owl-icon.pngคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้านการอนุญาตอุตสาหกรรมไม้และการอนุญาตไม้และของป่า 
http://icons.iconarchive.com/icons/iconka/harry-potter/16/owl-icon.pngชมภาพกิจกรรมทั้งหมดทั้งหมดของทางสำนักงานฯ 
ปฏิทินกิจกรรม พิมพ์ help
ดูรายปี ดูรายเดือน ดูรายสัปดาห์ ดูวันปัจจุบัน ค้นหา ข้ามไปยังเดือน
กิจกรรมสำหรับ
เสาร์, 10 มีนาคม 2018JEvents v1.5.2   Copyright © 2006-2009

สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมป่าไม้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล องค์การจัดการน้ำเสีย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ องค์การสวนสัตว์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(องค์การมหาชน)